ЛАЗЕРНО РАЗКРОЯВАНЕ Важно - Неплатени поръчки, не се пускат за производство!
 
 
 
 
 
 

Панаирна дейност2011 година
Март - България -София                     ТехноМебел 22-26.03.2011


Ноември - България -София             Светът на мебелите 26-29.11.2011

Септември- Турция -Истанбул            ZOW-TURKEY -ISTANBUL 11-15.20112010 година
Март - България -София                     ТехноМебел 23-27.03.2010

Април - България -Варна                    Трите ключа - Дом,Офис,Вила -8-12.04.2010

Септември- Турция -Истанбул            ZOW-TURKEY -ISTANBUL 16-19.2010 2009 година


 

 Март-

 Май-

 Септември- Турция - Истанбул 

Октомври - България -София         Светът на мебелите 14 - 17.10.2009

 

2008 година


 

 Март-

 Май-

 Септември- 

Октомври -

 

 

2007 година


 

 Март-

 Май-

 Септември- 

 

 

2006 година


 Март-

 Май-

 Септември- 

 


 

 
 

Проверка на поръчка.
Лазерно разкрояване
Лазерно разкрояване
Лазерно разкрояване
Лазерно разкрояване
Лазерно разкрояване
 
MODEKS - Кухненски вратички и лазерно разкрояване